Teremtés (Seven days of creation)

A Teremtés hét napja  (pasztell)

Seven days of creation (en)

50×35 (pastel)The first day - Teremtés - Első nap
The first day - Első nap The second day - Teremtés - Második nap
The second day - Második napThe third day - Teremtés - Harmadik nap
The third day - Harmadik nap The fourth day - Teremtés - Negyedik nap
The fourth day - Negyedik napThe fifth day - Teremtés -  Ötödik nap
The fifth day - Ötödik napThe sixth day - Teremtés - Hatodik nap
The sixth day - Hatodik napThe seventh day - Teremtés - Hetedik nap
The seventh day - Hetedik nap


Szent Biblia: Mózes első könyve a teremtésről

Mózes I. könyve 1. rész

1. Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet.
2. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött.
3. Isten szólt: "Legyen világosság", és világos lett.
4. Isten látta, hogy a világosság jó. Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől.
5. A világosságot nappalnak nevezte Isten, a sötétséget pedig éjszakának. Azután este lett és reggel: az első nap.
6. Isten újra szólt: "A vizek közepén keletkezzék szilárd boltozat, és alkosson válaszfalat a vizek között." Úgy is lett.
7. Isten megalkotta a szilárd boltozatot, és elválasztotta vele a boltozat fölötti és a boltozat alatti vizeket.
8. Isten a boltozatot égnek nevezte. Erre este lett és reggel: a második nap.
9. Isten ismét szólt: "Gyűljenek össze az ég alatti vizek egy helyre és emelkedjék ki a száraz." Úgy is történt.
10. Isten a szárazat földnek nevezte, az összefolyt vizeket pedig elnevezte tengernek. Isten látta, hogy ez jó.
11. Akkor megint szólt Isten: "Teremjen a föld zöldellő növényeket, amelyek termést hoznak, és fákat, amelyek magot rejtő
     gyümölcsöt teremnek a földön." Úgy is lett.
12. A föld zöldellő növényeket termett, amelyek termést hoznak fajuk szerint, és fákat, amelyek gyümölcsöt érlelnek,
      amelyben magvak vannak, a fajtának megfelelően. Isten látta, hogy ez jó.
13. Este lett és reggel: a harmadik nap.
14. Akkor megint szólt Isten: "Legyenek világító testek az égbolton, s válasszák el a nappalt az éjszakától.
15. Ezek határozzák meg az ünnepeket, a napokat és az éveket. Fényeskedjenek az égbolton, s világítsák meg a földet."
     Úgy is lett.
16. Isten megteremtette a két nagy világítót. A nagyobbik világítót, hogy uralkodjék a nappalon és a kisebbik  világítót,
      hogy uralkodjék az  éjszakán, s hozzá még a csillagokat is.
17. Isten az égboltra helyezte őket, hogy világítsanak a földnek, uralkodjanak a nappal és az éjszaka fölött,
18. s válasszák el a világosságot meg a sötétséget.
19. Isten látta, hogy ez jó. Este lett és reggel: a negyedik nap.
20. Isten szólt: "A vizek teljenek meg élőlények sokaságával, az égen, a föld felett pedig röpködjenek madarak".
      Úgy is történt.
21. Isten megteremtette fajtájuk szerint a nagy tengeri állatokat és mind az élőlényeket, amelyek mozognak,
       vagy a vízben úszkálnak. És a röpködő madarakat is, ugyancsak fajtájuk szerint. Isten látta, hogy ez jó.
22. Isten megáldotta őket és így szólt: "Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a tengerek vizét,
      s a madarak is szaporodjanak a földön."
23. Este lett és reggel: az ötödik nap.
24. Aztán szólt Isten: "Hozzon elő a föld élőlényeket fajuk szerint: háziállatokat, csúszómászókat és mezei vadakat
       fajuk szerint." Úgy is történt.
25. Isten megteremtette a mezei vadakat fajuk szerint, a háziállatokat fajuk szerint és az összes csúszómászót a
      földkerekségen, fajonként. Isten látta, hogy ez jó.
26. Isten újra szólt: "Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ők uralkodjanak a tenger halai, az
      ég madarai, a háziállatok, a mezei vadak és az összes csúszómászó fölött, amely a földön mozog."
27. Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinek és nőnek teremtette őket.
28. Isten megáldotta őket, Isten szólt hozzájuk: "Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és
      vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai és minden állat fölött, amely a földön  mozog."
29. Azután ezt mondta Isten: "Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem, és  minden fát,
      amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen.
30. A mező vadjainak, az ég madarainak s mindennek, ami a földön mozog és lélegzik, minden zöld növényt táplálékul
      adok." Úgy is történt.
31. Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. Este lett és reggel: a hatodik nap.

Mózes I. könyve 2. rész

1. Így készült el a föld és az ég minden bennlevővel együtt.
2. Isten a hetedik napon befejezte művét, amit alkotott. A hetedik napon megpihent munkája után, amit végzett.
3. Isten megáldotta és megszentelte a hetedik napot, mert azon megpihent egész teremtő munkája után.

Szent Biblia: Mózes első könyve a teremtésről


szimbólizmus - Széplaky Pál - symbolism
art@paulszeplaky.com 
+36-70-279-1861

Vektorizálás - Képfeldolgozás - Átdolgozás - Absztrahálás - Grafikai tervezés
Vectorization - Image processing - Editing - Abstraction - Graphic planning )